نویسنده = نفیسه صلاحی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری آبیاری نوین توسط کشاورزان (مورد مطالعه شهرستان بهبهان)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-141

10.22034/iaeej.2019.93511

مسعود یزدان پناه؛ طاهره زبیدی؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ داوود روزانه


2. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-133

روح‏ اله رضائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ نفیسه صلاحی مقدم