نویسنده = مهسا فاطمی
تعداد مقالات: 4
1. موانع بکارگیری اطلاعات هواشناسی توسط کشاورزان: یک تحلیل آمیخته

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-44

10.22034/iaeej.2020.186765.1427

لطیف حاجی؛ ناصر ولی زاده؛ مهسا فاطمی


2. راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


3. سیستم‌های عمده تغییر کاربری زمین در کشاورزی استان فارس

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 197-214

مهسا فاطمی؛ عزت اله کرمی؛ غلامحسین زمانی


4. شناخت سبک‌های اسنادی کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

کورش رضائی مقدم؛ شهین رستمی؛ مهسا فاطمی