کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل مشارکت بانک کشاورزی در ترویج و آموزش نوآوری و کارآفرینی بخش کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 159-167

محمد نصرتی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید جمال الدین فرج‌الله حسینی