کلیدواژه‌ها = نظام نوین ترویج کشاورزی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات طرح نظام نوین ترویج کشاورزی بر ارتقای دانش و تغییررفتار کشاورزان استان فارس

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 21-38

10.22034/iaeej.2020.243857.1551

ناهید جعفری؛ عزت اله کرمی؛ مرضیه کشاورز


2. راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-251

10.22034/iaeej.2020.199832.1450

کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


3. شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏ شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-35

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ علیرضا نیکویی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ بهروز حسن پور