دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-122 
تأثیر مدیریت مشارکت‌جو در پایداری منابع آب و خاک طرح حبله‌رود

صفحه 115-122

رضا رسولی؛ مجتبی رجب بیگی؛ صمد داداشی؛ میترا سعیدعصر