دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-247 
1. مدل سیاست ‏پژوهی آموزش محیط‌ زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه

صفحه 1-19

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ امید نوروزی


2. شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏ شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

صفحه 21-35

ندا علیزاده؛ حسن علیپور؛ علیرضا نیکویی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ بهروز حسن پور


3. سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


6. تبیین راهبرد‏های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم

صفحه 83-105

فریبا ملایی؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ سید احمدرضا پیش بین