دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-216 
واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان

صفحه 139-156

10.22034/iaeej.2023.185224

لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ طاهر برزگر؛ عصمت مهاجری؛ یونس خسروی