دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-248 
ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


موانع کاربرد عملیات مبارزه بیولوژیک در مزارع برنج شهرستان ساری (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار)

صفحه 211-227

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمد شریف شریف‌زاده؛ حسین احمدی گرجی؛ زهرا نامجویان شیرازی؛ مجتبی دهقانپور


تحلیل محتوای مقالات تخصصی علوم ترویج و آموزش کشاورزی در ایران (1392- 1388)

صفحه 229-249

محمد‌صادق اللهیاری؛ زهرا دقیقی ماسوله؛ هاجر افتخاری