دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، اسفند 1401 
مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان

صفحه 1-17

روح اله رضائی؛ عصمت مهاجری؛ لیلا صفا؛ طاهر برزگر؛ یونس خسروی